Vår side bruker cookies. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette.

Grenser for solarium? av Johan Moan

i kategorien Nyheter

Innlegg av Professor Johan Moan link: Dagsavisens debattsider Publisert 29. april 2011

Helseministeren har sendt på høring et forslag om å innføre 18-års aldersgrense for å ta solarium i Norge, samt et påbud om betjening på alle norske solstudioer.

Innlegget er skrevet sammen med Asta Juzeniene (post dok), Alina Porojnicu (lege, postdok) og Zoya Lagunova (PhD student), Institutt for Kreftforskning, Radiumhospitalet,Oslo Universitetssykehus.

I sitt høringsutkast begrunner statsråden aldersgrenseforslaget med funnene i IARC (International Agency Against Cancer)-studiene som konkluderte med at solarier, på lik linje med utesol, er melanomframkallende. Denne studien er kontroversiell, og mange ledende forskere har kritisert den for ensidighet, dårlige målemetoder og for ikke å ha tatt nok hensyn til nyere forskning som viser at solarier og sol er effektive D-vitaminkilder og at det er en rekke helsegevinster med en god D-vitaminstatus.

Noen epidemiologiske studier viser økt melanomrisiko for solariebrukere, andre viser det motsatte. Årsaken til uoverensstemmelsene er antakelig at solariene har forskjellig styrke i ulike land, og at det er vanskelig å skille solariebruk fra utesoling.

En norsk studie viser en klar økning i melanomfrekvensen koblet til solariebruk. Imidlertid var alle som inngår i studien 18 år eller yngre på et tidspunkt da det nesten ikke fantes solarier i Norge. De var faktisk 18 år mellom 1957 og 1977. Det er derfor slett ikke sikkert at deres melanomer skyldes solariebruk før eller ved 18-årsalderen.Dette samsvarer med andre studier som viser at forekomsten av melanomer i den yngste aldersgruppen i Norge har avtatt siden omkring 1990, altså i en periode når vi har fått mange flere solarier.

Vi, og mange andre forskere, har gjennom flere studier påvist at D-vitamin kan forebygge en rekke sykdommer, deriblant indre kreftformer. Til og med risikoen for melanomer på ikke-soleksponerte kroppsdeler avtar med økende soleksponering. Vi har beregnet at det er større helsegevinster enn risiko forbundet med forbedret D-vitaminstatus som lett kan oppnås ved forsiktig og forsvarlig soling og solariebruk. Særlig gjelder dette ungdommer som bruker mer tid foran dataskjermer og TV-er, driver inne-idretter og dermed er mindre ute i solen der de kan få D-vitamin. Ikke spiser ungdommen særlig med fet fisk heller.

Totalt sett har vi vansker med å se at det er blitt gjort en god nok faglig vurdering av de helsemessige konsekvensene av å innføre en slik aldersgrense. Tiltaket kan føre til netto tap av liv som følge av at deler av befolkningen mister en viktig kilde for D-vitamin. Vi anbefaler derfor helsemyndighetene å utsette forslaget, og heller ta en bred faglig utredning av all tilgjengelig forskning på området, inkludert vår og andres D-vitaminforskning. Vi bistår gjerne i dette arbeidet på bakgrunn av vår hudkreft- og D-vitaminforskning, som vi har drevet i mer enn 20 år.

Grenser_for_solarium.pdf
Popular 109.75 KB
17/05/2012 19:25:32
Solarier_og_vitamin_D.pdf
Popular 105.23 KB
17/05/2012 19:27:50